Dorpsvisie Wachtum 2025


In onze dorpsvisie lichten wij een aantal belangrijke thema's uit, te weten; Verkeer en veiligheid, Wonen, Toerisme en recreatie, Zorg en welzijn, Bedrijvigheid, Sport en cultuur en Landbouw en natuur. Deze worden hieronder kort toegelicht.


Verkeer en veiligheid

In 2018 is er door de Gemeente in nauwe samenspraak met Dorpsbelangen een start gemaakt met de nieuwe bestrating in het dorp. Tevens werd er een nieuwe riolering aangelegd. Vanaf het bord Wachtum begon de nieuwe klinkerweg aan beide zijden van de straat afgezet met een strook gele klinkers. In het Middendorp rondom de school werd een dorpsplein aangelegd met een 30 km zone. Verder kwamen hier Julie palen om de veiligheid rondom de school te vergroten. Er is door het hele dorp nieuwe verlichting gekomen.


Wonen

Dorpsbelangen heeft met behulp van de BOKD een woon- wensenonderzoek uitgevoerd onder de bewoners van Wachtum. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het Rapport Anders Wonen. Bekijk ook eens de website van het Drents Energieloket.


Toerisme en Recreatie

Eén van de actiepunten, de herinrichting van de dorpsstraat en dorpscentrum is gerealiseerd. Het dorpsplein met de nieuwe bestrating en verlichting ziet er aantrekkelijk uit. Op het informatie bord bij het Dorpshuis komt nog een plattegrond te hangen. 

Wij hebben geen link naar wandelroutes van recreatieschap Drenthe, deze kan ik niet vinden.


Zorg en Welzijn

Link: Voorzieningswijzer 14-10-2020

Coronahulp 16-03-2020 

AED site van Dalen/Wachtum 


Bedrijvigheid

Eén van de knelpunten was het ontbreken van snelle digitale infrastructuur, vooral in het buitengebied. Dit is door de aanleg van het glasvezelnetwerk verbeterd.


Sport en Cultuur


Landbouw en Natuur

In 2020 is de Werkgroep Biodiversiteit Wachtum ontstaan die begonnen is met het ophangen van vogelkastjes in Wachtum voor de mezen. Dit als natuurlijke vijand voor de eikenprocessierups. In samenwerking met de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe wordt een plan gemaakt om de biodiversiteit in Wachtum te verbeteren. In het verlengde hiervan heeft deze werkgroep geïnventariseerd op welke plekken in het dorp ze wildmengsel willen gaan inzaaien. Dit doen ze in overleg met de eigenaren van de omliggende landbouwgronden. Er is inmiddels een stuk berm bij de kruising Oosterhesselerweg en Stukdijk ingezaaid met een wilde bloemen mengsel.

Link: artikel van 22-03-2021.