Markeschool


De Markeschool is van ons samen. Onze school is gesitueerd midden in het prachtige dorp Wachtum en zorgt voor onze kinderen. De Markeschool is een kleine school en het leerlingaantal varieert tussen de 30 á 40 leerlingen.


Op de Markeschool

Rekening houden met elkaar is voor ons en voor onze kinderen vanzelfsprekend. Wij vinden het belangrijk de kinderen zelfverantwoordelijkheid en respect bij te brengen. De school vervult in het dorp een bindende rol. Veel activiteiten in het dorp worden in overleg en samen met de school en de verenigingen georganiseerd. Iedereen is zeer betrokken bij de school! Kortom: Wij zijn trots op onze school en op ons dorp!


De Markeschool: “Sterk in Maatwerk”

“Sterk in maatwerk” is de missie van onze school. We zijn een school waarin alle kinderen d.m.v. kindgerichte begeleiding, afgestemd op individuele vaardigheden, capaciteiten en interesses mogelijkheden wordt geboden om zich op intellectueel, sociaal en creatief gebied te ontwikkelen.


Visie

In een open en met moderne leermiddelen werkende school, bieden we alle kinderen die de school bezoeken een veilige en warme plek. Er is ruimte voor de kinderen om zichzelf te zijn en hun mogelijkheden en talenten optimaal te ontwikkelen. Op de Markeschool krijgt elk kind de kans om samen met andere kinderen op te groeien tot een zelfstandig, sociaal en zelfverzekerd mens. Als team blijven we groeien en we leren van elkaar, van professionals en van de kinderen. We leggen de nadruk op samenspelen, samenwerken en samen leren. We willen elk kind zoveel mogelijk zorg en aandacht bieden. Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk, samen staan we sterk.


Contact gegevens


AdresMiddendorp 32, 7754MB Wachtum

Telefoon0524-552206

E-mailadresinfo@markeschool.nl

Websitewww.markeschool.nl


Belt u ons echter alleen gedurende de volgende tijden: tussen 8:00 uur en 8:25 uur 's middags na 14:15 uur

Bestuur

Het onderwijsteam van de school bestaat uit leerkrachten, locatie leider, intern begeleider, directeur en onderwijsassistenten.