Dorpsbudget 2021


Op 20 mei 2021 hebben wij van de Gemeente Coevorden bericht ontvangen dat onze subsidieaanvraag Dorpsbudget voor het jaar 2021 positief is beoordeeld. Wij ontvangen een bedrag van € 7.480,- (374 inwoners per 01-01-2021 x € 20,-).


Het is ook het komende jaar weer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier die u vindt op deze pagina. In het procedure Dorpsbudget vindt u de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen. 


Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 maand voor de jaarvergadering bij de secretaris van Vereniging Dorpsbelangen Wachtum. De datum van de jaarvergadering wordt begin 2022 bekend gemaakt op kalender op deze website.


Procedure dorpsbudget


Aanvraagformulier dorpsbudget