Dorpsbudget 2023


Het Dorpsbudget kan weer aangevraagd worden. We hebben dit jaar 8.000,- euro te verdelen.


Heeft u een goed idee en voldoet deze aan de voorwaarden dien dan een aanvraag in! Het aanvraagformulier vindt u op de site. In het procedure Dorpsbudget vindt u de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen. 


Aanvragen moeten voor 6 maart 2023 ingediend worden bij de secretaris van Dorpsbelangen. Op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart wordt er door de leden beslist hoe het budget verdeeld gaat worden.


Procedure dorpsbudget


Aanvraagformulier dorpsbudget