Molen de Hoop


De Hoop is een korenmolen in het Drentse Wachtum, in de gemeente Coevorden.


De molen is in 1894 op deze plaats neergezet in opdracht van G.J. Nijland en gebouwd door molenmaker Ritsma uit Haulerwijk Daarvoor was het een poldermolen, die in 1813 voor het bemalen van de polder Hoop op Beter bij Veendam was gebouwd. De oudste delen zijn vermoedelijk van rond 1740. De molen kwam in 1913 in het bezit van mulder (molenaar) Mans Snijders en was tot 1950 bij hem en zijn zoon als korenmolen in gebruik. In 1937 is er een restauratie uitgevoerd waarbij de Busselneuzen zijn geplaatst. Daarna heeft er tussen 1966 -1968 weer een volledige restauratie plaatsgevonden door molenmaker Huberts uit Coevorden.


Tot 1972 was de molen nog regelmatig in gebruik door molenaar Snijders. Toen deze in 1997 overleed, was de staat van de molen niet goed meer. Restauratie was erg duur en daarom is de molen in 1998 in stichting Molen de Hoop ondergebracht. De firma Molema uit Heiligerlee heeft de molen gerestaureerd, waarbij de hele kap is vernieuwd, nieuwe roeden werden gestoken (hierbij is de vlucht vergroot naar 21,20 m), een nieuwe stelling werd gemaakt en de molen werd opnieuw met riet gedekt. Op 26 augustus 2000, Drentse molendag, is de molen weer in gebruik genomen door de gedeputeerde van Cultuur van de provincie Drenthe, Mevr. M. Brink-Massier en de wethouder van de Gemeente Coevorden de heer E. Thiele.


Het onderhouden van een molen kost veel tijd en ook veel geld. Daar de benodigde gelden hiervoor niet meer bij elkaar waren te krijgen heeft de stichting besloten de molen te verkopen aan de gemeente Coevorden. Tijdens de toen jaarlijkse Snert- en Roggebrood wandeltocht op 7 november 2010 is de molen overgedragen aan de gemeente Coevorden.


Contact gegevens


ContactpersoonArnold Zandbergen

Telefoon06-41785095

Websitemolendehoopwachtum.nl

E-mailadresdorpsbelangen@wachtum.nu

Bestuur

De bestuurstaken zijn overgenomen door Dorpsbelangen Wachtum.