Boermarke Wachtum


Het begrip Boermarke gaat in feite terug tot de tijd van de Germanen die zich op vaste plaatsen gingen vestigen. Het door een stam in bezit genomen gebied, dat door alle leden van de stam gemeenschappelijk werd gebruikt, is eigenlijk de oervorm van de Boermarke of Marke. Marke betekende oorspronkelijk grens. In de 13e eeuw kregen de Marken een duidelijke vorm. Er werden grenzen vastgesteld en regels opgesteld voor het gebruik van gemeenschappelijke gronden. Na de inlijving bij Frankrijk in het jaar 1810 werden vele taken van de Boermarke overgenomen door de provincie, gemeenten en waterschappen. Als (privaatrechtelijke) rechtspersonen nemen Boermarken nu nog deel aan het maatschappelijk verkeer. Ook met eigendommen zoals brinken, ijsbanen, wegen, bosjes zijn ze een belangrijk onderdeel in de gemeenschap. De Vereniging Drentse Boermarken telt nog 87 actieve en zelfstandige Boermarken, waaronder de Boermarke Wachtum. In Wachtum is de Boermarke de eigenaar van de ijsbaan en van het sportveld.


Contact gegevens


ContactpersoonAlbert Koops

AdresHakstee 1, 7754 NN Wachtum

Telefoon  -

E-mailadresboermarke@wachtum.nu


Sinds het voorjaar van 2017 werkt de Boermarke Wachtum met een online reserveringssysteem om werktuigen te reserveren. De link hiervoor is deze: www.werktuigen-online.nl. De inlogcode is bij de gebruiker bekend en anders is deze op te vragen via het emailadres van de Boermarke Wachtum.

Bestuur

Het bestuur van de Boermarken worden ook wel Volmachten genoemd. Het dagelijks bestuur, dus de Volmachten van de Boermarke Wachtum, bestaat uit 3 personen. De volmachten zijn gezamenlijk bevoegd en er is geen protocol van aftreden. De Boermarke Wachtum staat onder dossiernummer 01162406 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Voorzitter

Walter Westerhof


Secretaris

Albert Koops


Penningmeester

Albert Koops


Bestuurslid

Jan Hendrik Meppelink

Nieuws &
agenda

Nieuws

  • Geen items gevonden
Meer nieuws

Agenda

  • Geen items gevonden
Volledige agenda Meer nieuws