Burgerwacht Wachtum


Wist u dat er voor het dorp en de directe omgeving van Wachtum een burgerwacht groep is opgericht via WhatsApp. Doel van deze groep is om samen met mede dorpsbewoners op verdachte situaties te letten en zo hopelijk bepaalde dingen voor te zijn. 

 

Spelregels voor het gebruik van de burgerwacht Wachtum-app 

Deze app groep is bedoeld om verdachte situaties te melden. Geen onzin op deze app verspreiden zoals filmpjes, felicitaties et cetera. Wil je hier ook deel van uit maken? Meld je aan via 06-10981106