Dorpsbelangen Wachtum en omstreken


De Vereniging Dorpsbelangen Wachtum e.o. is in 1992 ontstaan op initiatief van de Buurtverenigingen. In het dorp bestond geen vereniging die de algemene belangen van het dorp Wachtum behartigde. Doelstelling van de vereniging is dan ook in hoofdzaak het behouden van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in het dorp. Het streven is daarom gericht op onder meer:


  • Het in stand houden van de in Wachtum aanwezige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Markeschool, die essentieel is voor de leefbaarheid in het dorp.
  • Het behouden van het agrarisch karakter en de huidige bedrijvigheid in Wachtum.
  • Op beperkte schaal nieuwbouw.
  • De verkeersveiligheid en het milieu.


De vereniging is lid van de BOKD (Brede Overleggroep van Kleine Dorpen in Drenthe). Deze vereniging denkt mee met verenigingen voor Dorpsbelangen, hoe genoemde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Met de gemeente is regelmatig overleg over zaken die het dorp aangaan.


Meld je aan bij Dorpsbelangen


Bekijk de dorpsvisieContact gegevens


ContactpersoonArnold Zandbergen

AdresKoematen 8, 7754NV Wachtum

Telefoon06-41785095

E-mailadresdorpsbelangen@wachtum.nu

Goedgekeurde projecten dorpsbudget 2020


Biodiversiteitsgroep, natuur

Grondwerk voor beplantingsstroken, bloemenmengsels, stuiken planten i.s.m. Markeschool en cursus fruitbomen snoeien.


FC Wachtum, sport

Renoveren van de beide dug-outs op het multifunctionele sportveld.


Ons Genoegen, cultuur

25 nieuwe stoelen voor de evenementenwagen en afdekzeil.


Wachtumer Jagers, natuur

Jong wild helpen tijdens het maai- en oogstseizoen d.m.v. wildredders (zendt een hoog geluid uit in pulsen).


Dorpshuis, recreatie/toerisme

Bijdrage onderhoud en schilderwerk.


IJsvereniging Nooitgedacht, sport

Bijdrage aanleg keerwanden en vervanging tegels rondom de kantine.


Oranjevereniging, cultuur

2 spandoekhouders met frames.


Dorpsbelangen, wonen

Nieuwe bladbakken.