Verlichting Giestee, aanvulling op verslag ALV

In aanvulling op het verslag van onze Algemene Ledenvergadering hierbij het kaartje waarop alle in Wachtum aanwezige gemeentelijke lantaarnpalen staan. De omcirkelde palen waar een nummer bij staat (1 t/m 5) gaat de gemeente sowieso verwijderen. Drie van deze palen worden verplaatst naar de Giestee (omcirkelde plusjes).

verlichting.pdf