Nieuws over de milieustraat

Dorpsbelangen Wachtum ontving het volgende bericht via de media;

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16375755/verdwijnen-de-milieustraten-in-coevorden-en-zweeloo-gemeente-mikt-op-een-centrale-plek


Wij wijzen u hierbij op de enquête welke ingevuld kan worden om eventuele bezwaren in te kunnen dienen (dit kan tót 8 april);

https://www.coevorden.nl/enquete-milieustraat


Stelling

Naast deze informatieverstrekking zijn wij ook erg benieuwd naar jullie visie in deze kwestie. Wij hebben daarom een stelling geformuleerd, als volgt:


"Ik heb géén bezwaar tegen de plannen van de gemeente Coevorden om terug te gaan van twee naar één milieustraat in de gemeente. De voorgestelde locatie nabij Wachtum is hier een goede locatie voor."


Voelt u zich geroepen hier op te reageren? Dan willen wij u verzoeken dit via e-mail te doen, gericht aan dorpsbelangen@wachtum.nu.