Jaarvergadering Oranjevereniging 2023

Onze jaarvergadering zal dit jaar op 14 maart worden gehouden in Dorpshuis De Kom. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur en deze avond staat het volgende op de agenda:


  • Opening door de voorzitter
  • Notulen jaarvergadering 2022
  • Jaarverslag 2022 door de secretaris
  • Verslag van de kascommissie
  • Verslag van de penningmeester
  • Mededelingen van de voorzitter
  • Bestuurswisseling (Anton Huisma en Ingeborg Doornberg treden af. Karin Bast, Arjan Koers en Ger Moes zullen toetreden tot het bestuur)
  • Rondvraag
  • Sluiting