Wachtummer Jagers

De jagerscombinatie uit Wachtum is een onderdeel van de WBE Kerspel Dalen. Het Wachtummer Jachtveld heeft gelukkig nog een veelvuldigheid aan wild. Na jaren hazen gespaard te hebben, is de hazenstand weer redelijk te noemen. Ook de reeënstand in het veld is redelijk hoog, ondanks de vele verkeersslachtoffers op de verschillende wegen rondom Wachtum. Vaak kun je, als je de juiste plekken weet te vinden, wel 4 of 5 reeën bij elkaar zien staan. Alleen de fazantenstand is te laag. Na hele goede jaren te hebben gehad, is deze in de gehele WBE binnen 2 jaar flink achteruit gegaan. Wat hiervan precies de oorzaak is, is moeilijk te zeggen. Ook doen de jagers aan schade bestrijden voor de boeren en burgers die last hebben van bijvoorbeeld vossen, kraaien en ander schadelijk wild. Door het kort houden van dit schadelijk wild is de stand ook zo gevarieerd.  

In het jachtseizoen proberen we iedere zaterdagmiddag het veld in te gaan om te oogsten van het met veel plezier onderhouden veld. Hier mogen natuurlijk ook drijvers mee en veelal kunnen we rekenen op een vaste kern. De laatste jachtdag, aan het einde van het jaar, wordt meestal door 15 tot 30 personen bijgewoond. Veelal komen we dan voor een laatste keer op de grote vlakten. Deze dag wordt traditioneel afgesloten met een diner waaraan iedereen mee kan doen.

Contact gegevens

ContactpersoonJan Snijders

AdresWestereind 2, 7754MD Wachtum

Telefoon0524-551294

E-mailadresjagers@wachtum.nu

DIERVRIENDELIJK MAAIEN IS NIET MOEILIJK MAAR BRENGT VEEL OP.

VAN BINNEN NAAR BUITEN MAAIEN MOET 70 PROCENT VAN HET WILD KUNNEN REDDEN.Wildreddend maaien


Anders maaien om wild te sparen De meeste veehouders weten hoe je wild spaart. Om nesten heen maaien, van binnen naar buiten maaien en het gebruik van een wildredder ligt het meest voor de hand. Door de hogere werksnelheden tot 20 km/u en grotere maaibreedtes is de bedreiging daarbij wel groter. Ondanks inspanningen uit het verleden lijkt dit thema inmiddels wat op de achtergrond geraakt, bewijzen ook de antwoorden uit een eerder aan het Boerderij lezerspanel gestelde vraag. Slechts 25 procent van de veehouders maait van binnen naar buiten. Door gewenning en gemak worden toch eerst de perceelsgrenzen uitgemaaid. Vanuit het midden maaien vraagt bij niet-symmetrische percelen soms meer denkwerk over hoe te openen, en vooral zonder frontmaaier kan iets meer gras platgereden worden. Daarbij moet de chauffeur recht kunnen rijden en afstanden inschatten om in het midden te beginnen.


Doodgemaaid reewild


Gps kan daarbij uitkomst bieden. Het loont de moeite wel om dergelijke maatregelen te nemen, vindt Josef Schröer van een regionale Duitse jagersbond: „Van binnen naar buiten maaien kan liefst 70 procent van het wild redden. Meerdere experimenten bewijzen dat, het is veruit de meest effectieve methode. Het meeste wild zit immers in de luwte van de perceelgrenzen. Volgens Schröer vinden in Duitsland jaarlijks ruim 500.0000 reeën, hazen en konijnen de maaidood. Behalve het dierenleed is een ander risico natuurlijk de kans op botulisme in de kuil. De huidige methoden om wild te redden zijn niet populair.


Slechts 4 procent van de veehouders heeft een wildredder op de maaier. Meestal is dit een balk met kettingen die door het gras slepen. In het verleden werden ze wel verkocht. Maar bij vervanging van de maaier op het kromrijden van de wildredder kwam er bij veeboeren lang niet altijd een nieuwe. Bovendien moet de wildredder altijd worden opgeklapt bij afrasteringen of bij transport. Vandaar de impopulariteit. Toch is het niet meer alleen aan veehouders om het wild te redden. Ook fabrikanten verwachten politieke druk en zien in dat zij meer moeten doen om het wild te sparen. De eerste oplossingen zijn er al. Zo krijgt de bestuurder van een Krone Big M-maaier tegenwoordig bij het uitklappen van de maaiers de herinnering om van binnen naar buiten te maaien.


Zodra het maaiseizoen begint, worden er duizenden jonge vogels, zoals graspiepers, kieviten, grutto's, patrijzen, fazanten, maar ook grotere dieren zoals hazen en reeën dood gemaaid of blijven zwaar gewond achter en sterven vaak later een vreselijke dood.


De brancheorganisatie Cumela, waarvan veel loonwerkers lid zijn, willen dit probleem gezamenlijk aanpakken. Door een goed contact tussen de faunabeheerder, boer en loonwerker kunnen vooraf en tijdens het maaien maatregelen worden getroffen, zodat de dieren niet meer aanwezig zijn tijdens het maaien.


Een goede communicatie is heel belangrijk!!


De boer zal tijdig de faunabeheerder door moeten geven wanneer graspercelen gemaaid gaan worden. Deze kan dan de dag (avond) ervoor zorgen dat er geen dieren meer aanwezig zijn b.v. door het plaatsen van vlaggen liefst op 3 meter hoge bamboestokken (5 per ha) of ophangen van vreemde voorwerpen in het perceel, zoals papieren of plastic zakken, maar niet te vlak bij de randen. Deze lawaaimakende zakken moeten enige stevigheid hebben en op de kop hangen zodat zij goed door de wind worden bewogen. De bamboestokken met de vlaggen zijn goedkoop en gemakkelijk in het gebruik en je kunt het goed alleen doen en zo in korte tijd een paar hectare afzetten en veroorzaakt ook geen schade aan het gewas. Als dit de avond voor het maaien wordt gedaan, zal de reegeit met haar kalveren het grasperceel verlaten, voordat het maaien start en liever teruggaan naar waar zij zich veiliger voelen, b.v. onder een braamstruik of de vertrouwde ruigte. Vlak voor het maaien kunnen dan de voorwerpen weer worden weggehaald. Daarnaast zal ook de loonwerker moeten worden geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van reekalveren in het gras.


Vooral de loonwerker kan maatregelen nemen: b.v. door een faunaredder te gebruiken.


Faunaredder


Maar een faunaredder alleen is niet voldoende! Reekalveren drukken zich n.l. bij gevaar en blijven dan roerloos liggen, ook wanneer met veel geweld en hoge snelheideen cyclomaaier komt aandenderen, want drukken en onder alle omstandigheden blijven liggen is het automatische antwoord op gevaar bij reekalveren. Daarom moet er gelegenheid zijn voor de faunabeheerder om een dag voor het maaien het grasperceel moeten afzoeken op reekalveren.


Heb je een kalf gevonden, NOOIT met blote handen oppakken, ALTIJD me een pluk gras, want dan wordt de menselijke geur niet doorgegeven en zal de moedergeit het kalf accepteren en naar een veiliger plek brengen.

Bestuur

Jager

Jan Snijders


Jager

Albert IJken


Jager

Oene Veenstra


Jager

Harjan Snijders


Jager

Roelof IJken


Jager

Henk IJken

Nieuws &
agenda

Nieuws

  • Geen items gevonden
Meer nieuws

Agenda

  • Geen items gevonden
Volledige agenda Meer nieuws