Verkiezing Vrijwilliger van het Jaar

Beste dorpsgenoten,

 

Ook dit jaar organiseert Dorpsbelangen de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar! 


Het moet gaan om iemand die zich in 2023 geheel belangeloos heeft ingezet voor het dorp Wachtum (of voor een bepaalde groep inwoners uit Wachtum). De Vrijwilliger van het Jaar krijgt o.a. een vermelding op de erelijst in de hal van het dorpshuis.

 

Graag horen wij daarom van u, wie u zou willen voordragen voor de titel ‘Vrijwilliger van het Jaar 2023’. Stuur zo snel mogelijk uw keuze naar de secretaris van het bestuur van Dorpsbelangen (zie de gegevens hieronder). Vermeld daarbij naam van de vrijwilliger die u voordraagt, en geef een korte toelichting waarom u nu juist déze vrijwilliger in het zonnetje wilt zetten. Vermeld ook uw eigen naam (anonieme bijdragen worden bij de telling niet meegenomen).

 

De uitslag wordt tijdens de Nieuwjaarsborrel (zondag 7 januari, 15.00 uur) in het Dorpshuis bekend gemaakt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Arnold Zandbergen

Secretaris Vereniging Dorpsbelangen Wachtum e.o.


Koematen 8, Wachtum

E-mail: zandbergen55@outlook.com