Uitnodiging voor Dalen naar een bruisende toekomst

Geachte heer/mevrouw,


Graag willen we u namens Dorpsbelangen Dalen uitnodigen voor de bijeenkomst van woensdagavond 26 oktober vanaf 19.45 uur in Restaurant De Baander. Dit zal een speciale avond worden. Een avond waarop we zullen terugkijken op alle activiteiten en initiatieven die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in en rond Dalen. Geïnitieerd en uitgevoerd door een enorm grote groep vrijwilligers. We vinden dat hier de afgelopen jaren, mede door Corona, te weinig bij stil is gestaan. We willen niet alleen terugblikken, maar zeker ook naar de toekomst van Dalen en zijn bewoners kijken, aan de hand van een aantal grote thema’s die voor iedereen interessant zijn. Hoog op de agenda staat de energietransitie waar we voor staan en waarvan de urgentie alleen maar toeneemt door de stijgende energieprijzen. Daarnaast zijn er ook veel andere ontwikkelingen zoals de herinrichting van sportpark ‘Het Grootveld’, maar denk ook aan mooie andere initiatieven zoals de Daler wandelroutes, de beweegtoestellen, de speeltuinen, het beantwoorden van het woonvraagstuk en de Daoler Tuun. We gaan met elkaar nadenken over nieuwe evenementen en over verkeersplannen. Ontwikkelingen die van Dalen een nog mooier en energieker dorp zullen gaan maken voor zowel jong als oud.


Dorpsbelangen Dalen wil de belangen behartigen van de inwoners van Dalen. Juist dit is de reden om u en/of uw organisatie uit te nodigen voor deze avond. De gemeenschappelijke deler van deze avond zal zijn dat alle genodigden Dalen een warm hart toe dragen en willen dat het dorp Dalen energiek blijft en klaar is voor de toekomst. Dat alles gaan we bespreken in een gezellige ambiance bij Restaurant ‘De Baander’. De koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.


We waarderen het enorm als u deze avond aanwezig zult zijn.


Tot dan!


Met vriendelijke groeten,

Dorpsbelangen Dalen

Dalen naar een bruisende toekomst.pdf