Uitnodiging voor bijeenkomst omgevings programma Buitengebied, onderdeel biodiversiteit

Geachte belanghebbende,

 

De gemeente Coevorden zet zich in voor een evenwichtig platteland 

Dit doen we binnen onze gemeente met het omgevingsprogramma Buitengebied, waarin we samenwerken met de belanghebbenden in het buitengebied. Een van de aandachtsgebieden binnen het omgevingsprogramma is biodiversiteit.

 

In 2023 zijn wij in gesprek gegaan met agrariërs en natuurorganisaties 

Ook zijn er twee nulmetingen gedaan, hierbij is gekeken naar de huidige stand van zaken binnen de agrarische sector en de biodiversiteit.

 

In 2024 willen verdiepende gesprekken voeren binnen verschillende gebieden in de gemeente Coevorden

We gebruiken de gebieden uit de omgevingsvisie. U bent uitgenodigd voor het gesprek betreffende gebied 3 Lange lijnen in het westen (Geesbrug, Dalerpeel, Zwinderscheveld, Nieuwe Krim, Steenwijksmoer) en gebied 4 Het grootse oosten (Dalen, Dalerveen, Stieltjeskanaal, Den Hool, Holsloot, Wachtum + de buurtschappen Pikveld, Weijerswold, Vlieghuis, Padhuis).

 

Deze uitnodiging betreft het onderdeel biodiversiteit

Binnen onze gemeente zijn veel inwoners die zich actief inzetten voor de natuur. Vaak zijn zij georganiseerd in een groep/vereniging. Voor het onderdeel biodiversiteit nodigen we deze inwoners graag uit. Ook de natuurorganisaties die actief zijn in deze gebieden en bijvoorbeeld het waterschap worden uitgenodigd.


Tijdens deze bijeenkomst willen we graag:

• Met u delen wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en wat onze ambities zijn op het gebied van biodiversiteit;

• Onderling kennis uitwisselen;

• Brainstormen over mogelijke gezamenlijke projecten die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. (Hierbij hoeft de gemeente niet altijd betrokken te zijn.)


Graag gaan we samen in gesprek op 3 juni bij dorpshuis “de Kom” in Wachtum.

 

Programma

1. Welkom

2. Introductie Omgevingsprogramma buitengebied en korte toelichting van de nulmeting natuur

3. Ambities gemeente Coevorden

4. Presentatie Landschapsbeheer Drenthe

5. Projecten

6. Gezamenlijk in gesprek

7. Afsluiting


Locatie: dorpshuis “de Kom”, Middendorp 25 in Wachtum

Datum: 3 juni

Tijdstip: 19:00 - 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

 

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar duurzaam@coevorden.nl.


Doet u dit bij voorkeur voor 31 mei. Wilt u bovendien aangeven met hoeveel personen u komt en namens welke organisatie? We zien u graag op maandag 3 juni!

 

Met vriendelijke groet, namens het omgevingsprogramma Buitengebied

 

Edwin ten Hove