Uitnodiging vervolg opstellen nieuwe dorpsvisie

Dorpsgenoten, 


Zoals bij u allen ondertussen wel bekend zijn wij bezig met het opstellen van de nieuwe dorpsvisie. 

Hiervoor hebben wij tot nu toe een inloopavond georganiseerd en een online enquête uitgezet. Hieruit zijn een aantal thema’s naar voren gekomen, die u belangrijk vindt om in de nieuwe dorpsvisie op te nemen.


Met de verkregen informatie willen wij graag samen met u de volgende stap gaan zetten.

Hiervoor organiseren wij een thema avond. Tijdens deze avond zullen wij u uitnodigen in gesprek te gaan over de verschillende thema’s. 


Wij hopen na deze bijeenkomst de dorpsvisie vorm te kunnen gaan geven. Mogelijk zijn er nog onduidelijkheden of ontbreekt er informatie over bepaalde thema’s, dan is het uiteraard mogelijk om een of meer extra avonden te organiseren.


Met al uw inbreng zal dorpsbelangen aan de slag gaan en een conceptversie dorpsvisie schrijven, die aan u gepresenteerd zal worden. Thema avond Dorpsvisie Wachtum

Voor wie: Alle dorpsbewoners

Datum: 21 september 2023

Tijd: 20:00 uurOok voor deze bijeenkomst willen wij u nogmaals herinneren dat wij uw inbreng nodig hebben. Wanneer de respons te laag is, is het bestuur genoodzaakt een extra algemene ledenvergadering te beleggen waarin moet worden besloten hoe we verder gaan met de dorpsvisie en wat dit betekent voor de vereniging Dorpsbelangen Wachtum e.o.


Wij hopen u allen bij de thema avond te mogen verwelkomen.


Met vriendelijke groet, 

Bestuur dorpsbelangen Wachtum e.o.