Samenvatting algemene leden vergadering Dorpsbelangen

Een korte samenvatting van enkele belangrijke punten en beslissingen die behandeld zijn op de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen op 16 maart 2023.


Glasvezel; De gemeente Coevorden heeft haar aandelen verkocht aan Rendo en de Stichting overweegt hetzelfde te doen. Dit is gevolg van teruglopende aantal abonnees. Daarmee stopt de burgerparticipatie. Het positieve resultaat is wel dat we een glasvezelnetwerk hebben gekregen dankzij dit initiatief.


Verlichting Giestee; Daar waar overal in het buitengebied lantaarnpalen moeten verdwijnen hebben we voor elkaar gekregen dat er in de Giestee, op het stuk tussen de weilanden, 3 lantaarnpalen bijgezet mogen worden. Deze drie palen komen uit de voorraad van 5 palen elders uit ons buitengebied die sowieso moeten verdwijnen.


Milieustraat; In tegenstelling tot ‘het krantenbericht’ is Wachtum niet in beeld als een nieuwe locatie voor een milieustraat (karretjes met grof vuil). Wel zijn we in beeld voor een nieuwe locatie van de Gemeentewerf. Dit is de plek waar de Gemeente haar materieel en spullen opslaat (bijv. sneeuwschuivers, zout, vrachtwagens). De aanwezigen hebben besloten dat wij als Wachtum ook hiertegen in verzet gaan. Het is onduidelijk hoe dit eruit gaat zien; komen er grote loodsen in het landschap? En hoe staat het met de verkeersveiligheid (drukte)? Waarom informeert de Gemeente haar inwoners hier niet tijdig over? We gaan hiervoor samenwerken met Schoonoord (Zweeloo). We roepen iedereen op hun petitie van te tekenen op: https://citizengo.org/nl/signit/210230/view (sluiting 21 maart!). Daarnaast proberen we meerdere Dorpsbelangen te activeren. De gemeente heeft nog niets definitief besloten en alles is nog ‘in onderzoek’ maar we kunnen er beter op tijd bij zijn.


Personen; Joke Eising verlaat het bestuur van Dorpsbelangen en wordt opgevolgd door Bert Raterink. Bert is dus ook onze nieuwe penningmeester. Er heeft zich niemand gemeld voor de opvolging van Arnold Zandbergen (secretaris). Hij gaat nog (maximaal) een jaar door, tenzij er eerder een opvolger gevonden wordt (meldt u aan!!!). Rob Hoekman zal Jogchem van der Pal opvolgen in de kascommissie, Annelies Ronduite gaat nog een jaar door.


Dorpsbudget; Alle aanvragen zijn door de leden van de vergadering goedgekeurd. Het totaal aangevraagde bedrag blijft binnen het budget. Op voorspraak van Roelienke wordt het overgebleven bedrag (€372) aan het Dorpshuis geschonken voor de renovatie van het Turfhok. Iedere ontvanger vertelt op de website iets over zijn/haar project en doet daar ook verslag van de voortgang (met dank van de secretaris aan Frank). Er komt geen oproep meer tot het indienen van projecten voor het Dorpsbudget, dit kan het hele jaar gedaan worden. Twee weken voor de volgende ALV is de sluitingsdatum. Een aanvraag moet gepaard gaan met een offerte.


Het telefoonnummer van Rijkswaterstaat, Noord Nederland, district Oost is: 088 797 4422.

Het komende jaar zal in het teken staan van verduurzaming en het actualiseren van de Dorpsvisie. Voor dit laatste worden o.a. inloopavonden georganiseerd. Uitnodigingen hiervoor volgen.