Enquête inloopavond dorpsvisie

Dorpsgenoten,

 

9 mei jongstleden heeft de eerste inloopavond voor de nieuwe dorpsvisie plaatsgevonden. Helaas zijn hier weinig leden bij aanwezig geweest. Omdat we toch voortgang willen houden hebben we nagedacht over hoe wij u allen het beste kunnen bereiken. Wij zijn tot de conclusie gekomen om een heel korte digitale enquête uit te zetten (zie de link onderaan dit bericht), en we gaan opnieuw een inloopavond organiseren na de zomervakantie. Ook willen wij gebruik maken van dit bericht om nogmaals te benadrukken wat het belang is van een dorpsvisie en hoe deze tot stand dient te komen.

 

Het belang van de dorpsvisie

De afgelopen jaren heeft de gemeente Coevorden steeds meer verantwoordelijkheden bij haar inwoners neergelegd. Deze verandering vraagt om een andere rol van ambtenaren, inwoners en bestuurders (o.a. van Dorpsbelangen). Hierbij speelt de dorpsvisie een belangrijke rol, omdat zij wordt bepaald door de inwoners van Wachtum. De dorpsvisie sluit aan bij de gemeentelijke omgevingsvisie en geeft daar tevens richting aan. Om de thema’s in de dorpsvisie uit te kunnen voeren stelt de gemeente jaarlijks een dorpsbudget beschikbaar. Dit dorpsbudget komt dus alleen beschikbaar als er een dorpsvisie is.

 

Het tot stand komen van een dorpsvisie

De dorpsvisie is een toekomstvisie. Een belangrijk doel van de dorpsvisie is het schetsen van een ideaalbeeld van de ontwikkelingen van ons dorp voor de komende 10 jaar. Behoud en toename van leefbaarheid binnen het dorp staan centraal. De dorpsvisie is de rode draad voor Dorpsbelangen. In de visie wordt aangegeven wat er leeft en waarmee het bestuur van Dorpsbelangen zich dus bezig zal gaan houden. Het opstellen van de dorpsvisie betreft iedereen in Wachtum, het gaat immers over de leefbaarheid in ons dorp. Als bestuur kunnen en willen we dit niet alleen en gaan we dit samen met jullie doen. En met jullie wordt bedoeld alle inwoners van Wachtum, niet alleen de leden van Dorpsbelangen.

 

Gevolg van een eventueel blijvend lage respons

Mocht het zo zijn dat er een lage respons komt op de online enquête en op de algemene avond, dan is het bestuur genoodzaakt een extra algemene ledenvergadering te beleggen waarin besloten moet worden hoe we nu verder gaan met de dorpsvisie en wat dit betekent voor de Vereniging Dorpsbelangen Wachtum e.o.

 

De enquête vindt u via deze link.


De verkregen input uit deze enquête helpt ons met het vormgeven van de eerstvolgende bijeenkomst. Mocht u de enquête liever op papier invullen neem dan contact met ons op, wij brengen u dan een papieren versie.

 

Wij hopen op een hoge respons op de enquête en een grote opkomst tijdens de volgende dorpsvisie- bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Wachtum e.o.