Eiken-processierups

Er blijkt onder de inwoners van Coevorden onduidelijkheid te bestaan over wie er verantwoordelijk is voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Hierop reageert de gemeente als volgt: 'De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijding van de rupsen. De gemeente neemt uiteindelijk ook de beslissing waar er wel of niet gespoten wordt.'


Het spuitadvies voor 2021 is gebaseerd op de plaagdruk van 2020 en de uitkomsten van het feromoonval onderzoek. Daarnaast zijn ook gegevens toegevoegd van Terra Nostra / Nationale Bomenbank.


Enkele dorpen hebben aangegeven dat er niet gespoten dient te worden, [niet vanuit Wachtum], hier geven wij gehoor aan maar dit betekent niet dat er een extra inspanning voor het zuigen wordt gedaan. Op die wijze kunnen we werkelijk het effect van de nestkasten en bermen zien en of er al een evenwicht is ontstaan. Overige locaties worden indien nodig ook aangepast op het spuitadvies. Verhoudingsgewijs zullen er in de dorpen waar niet gespoten is net zoveel nesten weg gezogen worden als in de dorpen waar wel gespoten wordt.  


Voor de duidelijkheid, als het gemeentebudget is opgebruikt zal de bestrijding (wegzuigen) stoppen, aangezien er minder gespoten wordt zal dit budget eerder opgebruikt zijn. Dit komt omdat 1 bespuiting circa 80% van de plaagdruk wegneemt, het wegzuigen is qua kosten een factor 10 tot 20 duurder per boom ten opzichte van spuiten. Voor hetzelfde geld kunnen wij dus minder wegzuigen. Dit kan uiteindelijk tot overlast voor bewoners zorgen.


NB. Op de kaart hieronder is te zien waar 1 keer met XenTari gespoten zal worden (groene hokjes). De zwart/grijze cirkels zullen niet met gif behandeld worden, hier zal gezogen worden. De grote rode cirkel is een gebied waar een passief beschermde vlindersoort voorkomt, hier wordt uiteraard ook niet gespoten.