Afscheid van Wachtum

Wij gaan Wachtum verlaten na bijna 17 jaar. Onze gezondheid noodzaakt ons dichter bij de kinderen te gaan wonen en dat is in Den Haag. Wij hebben hier altijd met veel plezier gewoond en gaan Wachtum zeker missen.


We wensen jullie alle goeds voor de toekomst.


Jaap en Karin Veen