25 jaar Coevorden in de huidige vorm

Een oproep van de Gemeente Coevorden 


Beste verenigingen en organisaties in de gemeente Coevorden,


U hoorde vast al dat de gemeente Coevorden in de huidige vorm, dit jaar 25 jaar bestaat. En misschien herinnert u zich nog wel de gemeentelijke herindeling van 1998. Inmiddels zijn we 25 jaar verder. We zijn een gemeente met 28 dorpen en een stad met actieve inwoners en organisaties. Er zijn veel mensen die iets vinden van hun omgeving en daar ook iets aan willen bijdragen. En dat is mede dankzij uw organisatie.


We vinden als college van burgemeester en wethouders dat we aandacht moeten schenken aan ons 25-jarig bestaan. En onlangs gaf ook onze gemeenteraad dat aan. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst riepen we de aanwezigen al op om met ons mee te denken. Het zou fantastisch zijn als er in onze dorpen en in de stad Coevorden activiteiten worden georganiseerd. Veel dorpen en wijken hebben dit jaar al een prachtig programma voor hun bewoners, dus wellicht dat hier op aangesloten kan worden.


Het zou nóg mooier zijn als dit zou gebeuren samen met een ander dorp, een andere wijk of andere club. Of met meerdere dorpen, wijken of clubs samen. We nodigen u daarom van harte uit om daarvoor iets te bedenken en dat mag van alles zijn. Van een nuttige activiteit tot iets leuks, van een sportwedstrijd of toernooi tot een cultureel evenement. We hebben een bedrag gereserveerd om een financiële bijdrage te kunnen doen én we kunnen u wellicht op een andere manier ondersteunen.


Heeft u een mooi plan, meldt u zich dan bij ons! U kunt mailen naar 25jaar@coevorden.nl en dan neemt één van onze collega’s contact met u op. We hopen op enthousiaste reacties.


Met vriendelijke groet,


Namens het college van burgemeester en wethouders,

Renze Bergsma, burgemeester

Beatrijs de Vries, gemeentesecretaris