Herstructurering Wachtum – Bulletin 6

De laatste stand van zaken:

In de week van 1 mei zijn de zichtbare bestratingswerkzaamheden afgerond. Het Oostereind en het kruispunt bij de ingang van het dorp (vanaf Dalen) zijn ingestraat en de snelheid remmende verhoging is aangebracht. Jan Seigers en zijn mannen ruimen nu de overgebleven stenen en zand op en treffen voorbereidingen voor de verhuizing van hun tijdelijk kantoor aan de Zuid Esch. Over enkele dagen wordt het project opgeleverd aan de gemeente. Er is hier en daar nog wat nawerk en dan zit de klus van de Sallandse Wegenbouw er op.

De laatste lichtmasten worden geplaatst en ook dat karwei zal over enkele dagen zijn geklaard.

Maar dan is het nog niet klaar. De gemeente heeft toegezegd de aanduiding 30 km zone bij het dorpshuis te verplaatsen naar de komgrens aan de Noordenveldseweg, maar helaas is het niet gelukt om daar tijdig een besluit over te nemen. Dorpsbelangen houdt de vinger aan de pols.

Ook het gemaal is nog niet bedrijfsklaar. Dit is een klus voor een andere aannemer, die er voor moet zorgen dat de persleiding wordt aangesloten op de leiding aan de Oosterholt.

Reacties van bewoners zijn zeer positief over het bereikte resultaat. Men vindt dat het dorp er veel beter uitziet en is blij met het aangelegde dorpsplein. Bij de feestelijke opening van het plein op 7 september zullen we Jan en zijn mannen graag uitnodigen om aanwezig te zijn.