Gezocht, 5 personen om deel te nemen aan het klimaatspel

De raadswerkgroep Duurzaamheid van de gemeente Coevorden is na het thema Biodiversiteit gestart met het thema Klimaatadaptatie. Op 22 oktober 2020 is de aftrap geweest met de miniklimaatconferentie in Theater de Hofpoort met als speciale gast Helga van de Leur. Rond die tijd bent u ook door medewerkers van de gemeente Coevorden benaderd met de vraag of u deel wilt nemen aan het online klimaatspel. Vele dorps -en wijkverenigingen hebben hier gehoor aan gegeven.
De werkgroep is er klaar voor om een start te maken met het klimaatspel.

Wat verwachten we van u als deelnemer.

– Het spel wordt gespeel via Teams. Handig is dat u de app Teams al op uw laptop of computer hebt geinstalleerd maar het is geen noodzaak.
– Af te raden is het spel te spelen op een Ipad, gebruik een laptop of desktop
– U krijgt van de spelleider een uitnodiging voor het klimaateffectenspel met een vooraf afgesproken datum en tijd. Het spel wordt dus online gespeeld.
– Je ontvangt een uitnodiging voor Teams met daarbij de link naar het klimaatspel.
– Zodra je op de link klikt kom je zowel in het spel en ben je ook online via Teams

De spelleider zal bij de start een korte uitleg geven maar hieronder nog een korte uiteenzetting van het klimaatspel

– Speelduur ongeveer 60 minuten
– Advies is maximaal 6 spelers
– De insteek van het spel is dat er een gesprek ontstaat over klimaateffecten, hoe erg we dit vinden en hoe we daar mee om kunnen gaan.
– Het spel bestaat uit 2 fases:
o Fase 1: het plaatsen van de stellingkaarten op het matrixbord
o Fase 2: de verdiepingsslag in de vorm van een discussie

De opgehaalde informatie van alle gesprekken wordt verzameld en daar worden een aantal speerpunten uitgehaald. De werkgroep zal de uitkomst aan de wethouder aanbieden met de vraag om hier mee aan de slag te gaan/ beleid op te maken.

Uiteraard krijgen alle deelnemers de uitkomst van de opgehaalde informatie via uw contactpersoon dorpsbelangen toegestuurd.

Met vriendelijke groet,
Namens de Werkgroep Duurzaamheid
Ton Soppe

De opgave voor dit spelkun je doen via dorpsbelangen@wachtum.nu