Een gelukkig en gezond 2021

GELUKKIG EN GEZOND 2021
Het jaar 2020 is weer voorbij een jaar dat we met z’n allen niet snel zullen vergeten. Het jaar 2020 is voor iedereen een bewogen en vreemd jaar geweest. Een jaar waarin een virus een aanval deed op onze gezondheid en vrijheid. Daardoor dus ook geen nieuwjaarsbijeenkomst maar een berichtje op sociale media. Zoals zoveel dit jaar niet fysiek maar op afstand.
Een bewogen jaar is 2020 ook voor Dorpsbelangen Wachtum. Een bestuurswissel die steeds werd uitgesteld, gezondheidsproblemen buiten Covid om, weinig fysieke vergaderingen en een gemeentelijk ambt dat thuis werkt waardoor het meeste niet echt sneller gaat. Het is “bewogen” in de dubbele zin van het woord, want bewogen is de verleden tijd van bewegen en wat wij willen is juist bewegen en vooruit.

Toch zijn er best nog wel een aantal punten gelukt in het jaar 2020.

– Het Dorpsbudget is weer verdeeld. Dit jaar hebben we alles kunnen toekennen gelukkig. Voor 2021 kan het dorpsbudget weer worden aangevraagd. Doe dit dan ook graag z.s.m.
– Het Schelpenpad van de Noordenveldseweg naar de Gronningweg is opnieuw aangelegd en voorzien van een dikke laag kleischelpen.
– Na een heel aantal gesprekken met Ecotecword hebben we een vergoeding van 30.000 euro en 15 jaar 500 euro binnen gehaald. Deze is nog net dit jaar overgemaakt naar Dorpsbelangen Wachtum.
– Er is een begin gemaakt met het volledig vernieuwen van de website wachtum.nu zodat deze eenvoudiger en beter te bezoeken is. Stephan Geerling (Hakstee 4, het huis van Harm en Hennie Keen) van het bedrijf Klyck is hier druk mee aan de slag. Stephan is ook toegetreden tot het webteam van onze site en vervangt hiermee Annelies Ronduite. (Annelies bedankt voor je inzet) Het webteam bestaat nu uit Harjan Snijders, Bert Raterink, Arjen Vos en Stephan Geerling. Het team is weer compleet en hoopt op meer input van de andere verenigingen en dorpsbewoners en dat gaat vast goed komen.
– De bestrating van de Olde Hoek is toch gelukt door te volharden bij de gemeente.
– Glasvezel aanleg zo goed als afgerond.
– En uiteindelijk is de bestuurswisseling ook nog gelukt voor juni middels ALV.

Goede voornemens voor 2021
– Voortgang reconstructie de 30 km zone moet nog verlegd worden aan de Noordenveldseweg.
– Doorgaan met vernieuwen website deze zal waarschijnlijk medio maart online gaan.
– Een kaart voor op het informatiebord met hopelijk een beetje meer medewerking vanuit gemeente.
– Verlichting Giestee weer oppakken en onder de aandacht brengen bij gemeente met eventueel uitgewerkt plan om dit zelf uit te gaan voeren.
– En natuurlijk het Dorpsbudget weer verdelen.

Vrijwilliger van het jaar 2020: Albertje IJken!!!

Motivatie: Albertje is al sinds mensenheugenis betrokken bij allerhande organisaties; Of het nou is bij de buurtvereniging, Dorpsbelangen (zonder Albertje had het ‘Albertje-paadje’ natuurlijk nooit ‘Albertje-paadje’ geheten) of Dorpshuis is, Albertje is er bij betrokken of betrokken geweest. De Platte Wiev’m kunnen hun naam wel blijven veranderen van Plattelandsvrouwen naar Vrouwen van Nu of zelfs Wachtumer Wichter, het schrikt Albertje niet af en ze blijft hierbij een stabiele fundering waarop gebouwd kan worden. Als er wat gedaan moet worden van een schoonmaak, een buurtversiering, basisschool reünie tot een bladruim-actie, Albertje is er, en ze is er niet alleen, ze neemt de halve familie mee om de handen uit de mouwen te steken. Last but not least; als mantelzorgster heeft ze er decennia voor gezorgd dat onder andere haar schoonmoeder zelfstandig aan de Hakstee kon blijven wonen.
Helaas dit jaar niet een grootse uitreiking zoals jullie normaal gewend zijn maar de bokaal word thuis gebracht. Het naamplaatje wordt besteld bij Snijders Wachtum en zal in het Dorpshuis op de bekende plank worden aangebracht.

2021 is inmiddels weer begonnen en laat dit nu een nieuw jaar zijn waarin we afscheid willen nemen van Covid-19 en weer op een normale manier ons leven kunnen leiden met zo af en toe een mooi feestje en familie bezoeken.
Als laatste wil ik Jaap Veen bedanken voor zijn jarenlange toewijding aan het Dorp en Robert Uneken voor zijn jarenlange inzet, hem wensen wij daarnaast extra veel gezondheid en sterkte toe.

Een heel gelukkig, maar vooral gezond 2021 !!!!

Thijs Mulder,
Dorpsbelangen Wachtum