Zonnepark Wachtum info

Beste inwoners,

Het zal de meesten van u inmiddels bekend zijn dat er naast de A37 achter hoveniersbedrijf Van Veen een zonnepark gerealiseerd gaat worden. De ontwikkelaar Ecotecworld heeft contact gezocht met het bestuur van Dorpsbelangen om te bespreken hoe Wachtum kan participeren in dit project. We zijn daarover in gesprek gegaan, maar er zijn nog geen resultaten te melden. Twee omwonenden zijn ook in gesprek.

Ondanks het gebrek aan concrete informatie, vinden we als bestuur dat we u moeten informeren over het project dat al geruime tijd in voorbereiding blijkt te zijn, en het feit dat wij als Vereniging Dorpsbelangen met de ontwikkelaar in gesprek zijn.

Zodra wij meer informatie hebben zullen wij u hierover berichten.

Namens het bestuur,

Jaap Veen
Voorzitter Dorpsbelangen Wachtum