Werkgroep Biodiversiteit Wachtum

Er is een groeiend probleem met de eikenprocessierups. Initiatieven van de gemeente om hier iets aan te doen worden te kostbaar. Een natuurlijke bestrijdingsmethode is de koolmees en pimpelmees etc. Om deze hier naartoe te lokken zijn door het dorp 130 nestkastjes besteld, deze zijn onder de buurtverenigingen verdeeld en opgehangen dit voorjaar.
Voedsel voor de mezen bestaat voornamelijk uit insecten en rupsen. Hiervoor kunnen wilde bloemen, bepaalde bomen en struiken zorgen voor een constante aanvoer van insecten en zo voedsel verzorgen door het jaar heen.

Na een initiële vergadering in februari 2020, waarin uitleg is gegeven over projecten in andere dorpen binnen de gemeente Coevorden is een werkgroep in het leven geroepen om project Wachtum uit te werken.
De werkgroep bestaat uit: Gerard Hassink, Wim de Kleine, Roelof IJken, Gerald Meppelink, Albert Stapel en Anneke Nieuwint.
Inmiddels zijn een aantal bijeenkomsten geweest en in samenwerking met de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe wordt een plan gemaakt om de biodiversiteit in Wachtum te verbeteren. Het plan zal verder uitgewerkt worden en eerst voorgelegd worden aan betrokken dorpsgenoten, dorpsbelangen en bestuur Boermarke.

Er is inmiddels een stuk berm bij de kruising Oosterhesselerweg en Stukdijk ingezaaid met een wilde bloemen mengsel.
Tevens zal gezocht worden naar subsidie mogelijkheden.
Graag horen wij ook als er iemand nog goede ideeën heeft of initiatieven wil nemen hierin.