Wachtum krijgt dorpsbudget

Donderdag 7 december jongstleden is tijdens de dorpenronde in het dorpshuis bekend gemaakt dat Wachtum zijn eigen dorpsbudget krijgt.

Het dorpsbudget werd symbolisch in de vorm van een taart door wethouder Jan Zwiers aan de voorzitter van dorpsbelangen Jaap Veen overhandigd.

Wat is het Dorpsbudget

Inwoners kunnen bij hun dorpsbelangenorganisatie ideeën aandragen voor de besteding van het budget. Ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp en in het verlengde liggen van de dorpsvisie. Samen bepalen inwoners vervolgens waaraan het dorpsbudget wordt besteed. Inhoudelijke voorwaarden zijn er niet. Vanuit de gemeente wordt een open en transparante besluitvorming en verantwoording gevraagd over het budget. Een gezamenlijke werkgroep van dorpen en de gemeente volgt hoe dit gaat in de verschillende dorpen. Ook kijkt de werkgroep wat er nodig is om het dorpsbudget goed tot zijn recht te laten komen. Met deze ervaringen kunnen én alle dorpen én de gemeente hun voordeel doen.

Een gedeelte van het dorpsbudget wordt besteed aan een woononderzoek. Dit onderzoek komt voort uit de dorpsvisie