Voorontwerp Bestemmingsplan Kernen

Voorontwerp Bestemmingsplan Kernen

Op 9 februari ontving Dorpsbelangen een brief van de gemeente Coevorden met het verzoek de inwoners te informeren over het Voorontwerp Bestemmingsplan Kernen.

Voor de diverse woonkernen bestaan verschillende bestemmingsplannen, die van tijd tot tijd worden vernieuwd. De bedoeling is om de plannen voor alle kernen op elkaar af te stemmen en enkele nieuwe regels te introduceren, zoals de Woonvisie(verwijderen onbebouwde nieuwbouw locaties) en cultuurhistorisch beleid (regels met betrekking tot archeologie).

Alle inwoners worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen of commentaar te leveren.

Vanaf 12 februari ligt het plan zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reacties kunnen schriftelijk (College van B&W Gemeente Coevorden, Postbus 2, 7740AA Coevorden) of mondeling dop een tweetal inspraakbijeenkomsten op
 – Maandag 25 februari 16:00-20:00 uur in de Hof van Coevorden, Kasteel 1, Coevorden
 – Dinsdag 26 februari 16:00-20:00 uur Restaurant Wielens, Dorpsstraat 19, Noord-Sleen
Na de inspraakronde wordt het bestemmingsplan aangepast en mag iedereen opnieuw reageren. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2019 klaar is. De gemeente hoopt op veel reacties.