Vertraging nieuwe brug

Onderstaande brief hebben wij als Dorpsbelangen Wachtum op 23-9-2015 ontvangen.


Beste mensen,

De oplevering van de Driftbrug en Hesselerbrug is vertraagd. Velen in de naaste omgeving zullen zich afvragen waarom er nauwelijks meer aan de bruggen gewerkt wordt. Dat komt met name door het niet op tijd operationeel zijn van de elektro-hydraulische installaties De installaties die er straks voor moeten zorgen dat de Driftbrug en de Hesselerbrug niet meer handmatig en met duw-werk bediend hoeven te worden. Het niet tijdig kunnen realiseren van deze elektrische installatie komt door het faillissement van IMTECH. Daarover zult u de afgelopen maanden genoeg op radio, TV gehoord of in de krant gelezen hebben. Juist op het moment dat de cruciale onderdelen voor de elektrische installatie besteld zouden worden om daarop volgend de bedieningskasten te gaan bouwen werd dit faillissement uitgesproken. Bestellingen werden logischerwijze door leveranciers niet gehonoreerd. Daar komt nog bij dat juist het onderdeel van Imtech welke betrokken is bij de bouw van deze installatie nog steeds niet uit het faillissement “opgekocht” of “losgemaakt” is. Desondanks zijn via kunst en vliegwerk van hoofdaannemer Rusthoven de meeste onderdelen nu veilig gesteld of in bestelling en is aanleg van de elektrische installatie weer in gang gezet. Mede ook door inzet van “Imtech” medewerkers die met de bouw van dit soort installaties behept zijn maar nog niet weer “ondergebracht” zijn in een nieuw bedrijf. De komende weken worden de benodigde kabels aangelegd, de bestrating aangebracht en de verdere brugwerken afgerond op een wijze dat zodra de elektrische installatie geleverd is de bruggen in korte tijd afgebouwd kunnen worden en in gebruik gesteld.

In plaats van half oktober zal de brug nu half november volledig operationeel kunnen functioneren.

Onze excuses voor de extra overlast in uw omgeving.

Met vriendelijke groeten,
Willem Paas, Projectleider