Vandalisme op schoolplein

Beste ouder(s) / verzorger(s) / mede dorpsbewoners

Wij (en onze kinderen) zijn vanmorgen erg geschrokken toen we zagen dat er brand is gesticht achter de school (zie foto in de bijlage). Dit is zeer waarschijnlijk afgelopen weekend gebeurd. We hebben er met de oudste kinderen in de klassen over gesproken en hieruit kunnen we opmaken dat er geen kinderen van de Markeschool bij betrokken waren. De wijkagent is inmiddels op de hoogte gebracht van dit incident en mocht u iets gezien of gehoord hebben, zou u dan contact op willen nemen met juf Lisette (tel: 0524-552206). Wij hopen de daders gauw te vinden, want dit kan niet de bedoeling zijn.

Met vriendelijke groet,

Team Markeschool