Toekenning Dorpsbudget 2018

Toekenning Dorpsbudget 2018 – te besteden in 2019

Op de Algemene Ledenvergadering werden 10 voorstellen besproken die waren ingediend voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Deze voorstellen werden kort toegelicht door de indieners, waarna de aanwezige leden (één per huisadres) de voorstellen konden rangschikken op volgorde van voorkeur (dus 1 voor het voorstel met de grootste voorkeur en 10 voor het voorstel met de laagste voorkeur). Het voorstel met de laagste totaal score is de winnaar. Bedragen werden op volgorde van de totaalscore toegekend tot het budget op was. Hierbij wordt aangetekend dat zowel de aanvraag van het dorpshuis (€11,000) als de AC Markeschool (11,000) sterk afhankelijk zijn van aanvullende financiering van derden. Voor de toekenning geldt als voorwaarde dat uiterlijk 30 september 2019 de financiering rond moet zijn, anders vervalt het toegezegde bedrag en wordt dit in volgorde van scoringslijst verdeeld onder de andere aanvragers.

In de discussie na afloop werd afgesproken de huidige procedure van indienen en stemmen via een scoringslijst te handhaven, maar de maximale bijdrage vanuit het Dorpsbudget te beperken tot €1000. Een voorstel voor on-line stemmen haalde het niet. Het Reglement Toekenning Dorpsbudget zal worden aangepast.