Posts Tagged "Gemeente Coevorden"

There are 6 results found

Subsidieaanvraag Stimuleringsfonds

Dorpsbelangen ontving onderstaande brief van de gemeente. Wij stuurden de brief met bijlage door aan individuele leden van Dorpsbelangen, maar willen de brief graag ruimer bekendheid geven. In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeven aanvragen niet via Dorpsbelangen te lopen en […]

Stimuleringsfonds 2018

Voorstellen voor aanvragen voor Stimuleringsfonds vóór 1 augustus 2018 indienen bij Dorpsbelangen Wachtum De gemeente Coevorden heeft de verordening rondom het Stimuleringsfonds deel I, de initiatieven aangepast. Aanvragen van verenigingen moeten worden ingediend via de Vereniging Dorpsbelangen. Dorpsbelangen kan maximaal […]

Infoavond riool & weginrichting

Wat gaat er gebeuren in Wachtum? De gemeente Coevorden gaat deze zomer in Wachtum aan de slag met het riool en de inrichting van de weg. Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 april krijgen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden informatie […]

Bladbakken

Bladeren verzamelen makkelijk gemaakt. Sinds dit weekend heeft ons dorp 4 bladbakken erbij. Het is de bedoeling dat al het BLAD afval hier in gedeponeerd kan worden. Deze bakken worden door de gemeente geledigd mochten ze vol zijn. De oproep […]

Gemeenteambtenaren op bezoek

Bezoek gemeenteambtenaren Zoals bekend, wil de gemeente Coevorden de inwoners graag meer bij de beslissingen binnen de gemeente betrekken, burgerparticipatie heet dat. Zoiets werkt natuurlijk ook van de andere kant; betrek de gemeente meer bij de burgers. Dit was reden […]

Reparatie kapotte straatverlichting

Op een aantal dorpenrondes van de Gemeente kwam het onderwerp kapotte verlichting van lantaarnpalen aan de orde en het door velen gehoorde opmerking dat het repareren lang duurt. Uit navraag is het volgende gebleken: ZIUT is het bedrijf dat de […]