Posts Tagged "dorpsbudget"

There are 3 results found

Toekenning Dorpsbudget 2018

Toekenning Dorpsbudget 2018 – te besteden in 2019 Op de Algemene Ledenvergadering werden 10 voorstellen besproken die waren ingediend voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Deze voorstellen werden kort toegelicht door de indieners, waarna de aanwezige leden (één per huisadres) […]

jaarvergadering vereniging dorpsbelangen Wachtum en omstreken

Uitnodiging   Beste dorpsgenoten,   Dinsdag 13 maart is de openbare jaarvergadering van vereniging dorpsbelangen Wachtum en omstreken. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. De vergadering wordt gehouden in het dorpshuis ‘De Kom’ en begint om 20:00 uur.   […]

Wachtum krijgt dorpsbudget

Donderdag 7 december jongstleden is tijdens de dorpenronde in het dorpshuis bekend gemaakt dat Wachtum zijn eigen dorpsbudget krijgt. Het dorpsbudget werd symbolisch in de vorm van een taart door wethouder Jan Zwiers aan de voorzitter van dorpsbelangen Jaap Veen […]