Subsidieaanvraag Stimuleringsfonds

Dorpsbelangen ontving onderstaande brief van de gemeente.

Wij stuurden de brief met bijlage door aan individuele leden van Dorpsbelangen, maar willen de brief graag ruimer bekendheid geven.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeven aanvragen niet via Dorpsbelangen te lopen en kunnen naast bestaande verenigingen, ook groepen inwoners een aanvraag indienen. De aanvraag is minimaal €500 en maximaal € 20,000. De aanvraag wordt beoordeeld door een vakjury en toewijzing kan plaats vinden totdat het totaal beschikbare bedrag (€260,000) is bereikt. Snelheid is dus geboden!

Het aanvraagformulier kun je hieronder downloaden.

Download “Aanvraagformulier-stimuleringsfonds-projecten-2019.doc” Aanvraagformulier-stimuleringsfonds-projecten-2019.doc – 22 keer gedownload – 92 KB

 

Bestuur Dorpsbelangen Wachtum eo
De begeleidende brief van de gemeente staat hieronder:


Geachte bestuurders van de wijk- en dorpsverenigingen,
In maart 2019 hebben wij met elkaar gesproken over de samenwerking tussen samenleving en gemeente. Op 15 maart met de dorpsverenigingen, op 29 maart met de wijkverenigingen. Ook hebben wij het toen gehad over de financiële ondersteuning in de komende jaren. Er is namelijk net als in de afgelopen jaren geld beschikbaar in de vorm van een stimuleringsfonds. Hierover hebben wij ook nog gesproken met de vakjury en met het opbouwwerk van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Zoals vaker gezegd, vinden wij het belangrijk om samen te kijken naar hoe we het stimuleringsfonds het beste kunnen inzetten. Het samenbrengen van de wensen en verwachtingen moet leiden tot de financiële ondersteuning waar we de komende tijd mee verder kunnen. En waarmee we een stap kunnen zetten in het vervolg op Coevorden Verbindt.

Als we de opbrengst van al de gesprekken bekijken, wordt duidelijk zichtbaar hoe verschillend er naar het stimuleringsfonds gekeken wordt. Iedereen is het erover eens dat er financiële ondersteuning nodig blijft voor initiatieven, maar er wordt verschillend gedacht over hoe dat dan het beste kan. Wat de één belangrijk vindt om te behouden, ziet een ander graag dat het verandert. Ook zien wij verschillen tussen dorpen en tussen wijken in hoe zij gebruik hebben gemaakt van het fonds.

De afgelopen weken hebben wij bekeken hoe we met al deze reacties kunnen omgaan. Dan zijn niet alleen de wensen en verwachtingen van de dorpen en wijken van belang. De ideeën van de vakjury en onze eigen ambitie van verbindend besturen en waar je als gemeente naar toe wilt, zijn daarin net zo belangrijk. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er meer tijd nodig is om met elkaar te bekijken hoe we tot het gewenste stimuleringsfonds kunnen komen.

We realiseren ons goed dat dit een teleurstelling kan zijn en dat er initiatieven op de plank liggen, die wachten op het moment dat er een nieuwe subsidieregeling is. Daarom willen wij de ruimte geven om in de tussentijd met deze initiatieven verder te kunnen.

Daarvoor hebben we op 25 juni 2019 een subsidieregeling vastgesteld die ongeveer hetzelfde is als de subsidieregeling zoals we die tot vorig jaar hadden. Er kan vanaf 28 juni 2019 (de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling) weer een wijk- of dorpsbudget worden aangevraagd en ook kan er voor eenmalige kleinschalige initiatieven subsidie worden aangevraagd. De subsidieregeling is een tijdelijke regeling om in de tussentijd subsidie voor goede initiatieven te kunnen blijven verstrekken. Op deze manier hoeven goede initiatieven niet te wachten op een nieuwe regeling. En hebben we de tijd om nog eens goed met elkaar te kijken naar wat we met het stimuleringsfonds willen bereiken. Binnenkort ontvangen jullie hierover verder bericht. De aanvraagformulieren zijn in de bijlage opgenomen. Deze komen binnenkort ook weer op onze website.

Hartelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Coevorden.