Stimuleringsfonds 2018

Voorstellen voor aanvragen voor Stimuleringsfonds vóór 1 augustus 2018 indienen bij Dorpsbelangen Wachtum

De gemeente Coevorden heeft de verordening rondom het Stimuleringsfonds deel I, de initiatieven aangepast. Aanvragen van verenigingen moeten worden ingediend via de Vereniging Dorpsbelangen. Dorpsbelangen kan maximaal twee aanvragen indienen. Aanvragen moeten voor 1 september bij het college ingediend worden. Dit betekent dat de presentatie uiterlijk 17 augustus gereed moet zijn (zie hieronder).
Als er meer dan twee voorstellen bij Dorpsbelangen worden ingediend, zullen we met de indieners moeten overleggen, welke twee kansrijk zijn. Dat betekent dat we graag voor 1 augustus willen weten welke voorstellen worden overwogen.

De subsidie bedraagt minimaal €500 en maximaal €10,000, waarbij 25% uit eigen middelen moet worden bijgelegd. Dit mag in de vorm van zelfwerkzaamheid op basis van een uurtarief van €25.
De nieuwe regeling, het nieuwe aanvraagformulier en een bijlage waarin alles wat uitgebreider is beschreven, worden bijgevoegd.

Op de initiatieven markt op 8 november 2018 wordt zoals voorheen door vertegenwoordigers van verenigingen dorpsbelangen en een vakjury gekozen welk initiatief wordt beloond. Nieuw is dat voorstellen worden gepresenteerd met een videofilmpje. Hiervoor heeft de gemeente Nick Lubberman beschikbaar die de filmpjes gaat opnemen en monteren. Nick is in ieder geval beschikbaar in de weken 6 tot en met 17 augustus. Later is niet mogelijk in verband met de nabewerking van de opnames en de inleverdatum van 1 september.

Download “Aanvraagformulier-stimuleringsfonds-leefbaarheid-2018.pdf” 2018-Aanvraagformulier-stimuleringsfonds-leefbaarheid-2018.pdf – 25 keer gedownload – 651 KB

Verdere informatie bij de waarnemend secretaris
Jaap Veen
j.veen10@hetnet.nl
0653653693