oud papier 2021
Beste dorpsbewoners,
Aangezien de situatie rondom Covid-19 nog altijd onzeker is – met continue aangepaste maatregelen – heeft de AC besloten om voor de resterende geplande data (2021) het oud papier niet huis aan huis op te halen.
Wel zal er volgens de geplande data een container op de gebruikelijke locatie (tegenover dorpshuis) staan, zodat een ieder zijn/haar oud papier kan brengen. De container zal vrijdags (voor 17:00 uur) worden geplaatst en maandags worden gehaald.
De geplande data voor 2021:
– 09 januari 2021
– 13 februari 2021
– 20 maart 2021
– 24 april 2021
– 05 juni 2021
– 10 juli 2021

Op zaterdag staan er van 09:00-10:00 uur vrijwilligers klaar om u te helpen bij het oud papier in de container gooien. Heeft u geen hulp nodig, kunt u gedurende het weekend het papier zelf in de container gooien.

Let op:
– Hou altijd de RIVM richtlijnen in acht.

– Bij het inplannen van de vrijwilligers wordt het huidige rooster gehanteerd.
– De vrijwilligers die voor de betreffende zaterdag ingepland worden, worden per mail op de hoogte gebracht.

– Voor de vrijwilligers: het is goed gebruik om bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen!
– Veiligheidshalve verzoeken we een ieder om geen kleine kinderen mee te nemen.
– Zorg ervoor dat het oud papier in de container wordt gegooid en er niets naast staat.
De opbrengsten die hieruit voortkomen zijn een welkome aanvulling voor allerlei activiteiten voor de kinderen van de Markeschool.
Bedankt voor uw medewerking.
De activiteitencommissie wenst u allen alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid. 
Graag dit bericht verspreiden, zodat het voor een ieder bekend is.
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Markeschool