Uitnodiging

 

Beste dorpsgenoten,

 

Dinsdag 13 maart is de openbare jaarvergadering van vereniging dorpsbelangen Wachtum en omstreken. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. De vergadering wordt gehouden in het dorpshuis ‘De Kom’ en begint om 20:00 uur.

 

Wat kunt u verwachten.

Naast de opening door de voorzitter doen de secretaris en de penningmeester verslag over 2017.

De dorpsagenda, opgesteld naar aanleiding van de dorpsvisie, wordt met u doorgenomen.

En het dorpsbudget komt uitgebreid aan de orde. We doen mee aan een experiment van de gemeente Coevorden. Het dorpsbudget kunnen we gebruiken om Wachtum nog leefbaarder en mooier te maken. Alle verenigingen en stichtingen zijn aangeschreven. In de laatste nieuwsbrief hebt u hierover kunnen lezen. Er zijn zeer diverse verzoeken binnengekomen voor de besteding van het dorpsbudget. Samen met u willen we gaan kijken welke verzoeken we voor Wachtum het belangrijkste vinden. Tijdens de jaarvergadering bepalen de aanwezige inwoners van Wachtum mede hoe het dorpsbudget wordt besteed. Uw komst is daarom belangrijk en we gaan er vanuit dat we u op dinsdag 13 maart in het dorpshuis zien.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van vereniging dorpsbelangen Wachtum en omstreken