Inzage Zonneakker Wachtum

Ontwerpbestemmingsplan

Zonneakker, Wachtum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt bekend, dat gedurende een termijn van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Zonneakker, Wachtum’ ter inzage ligt.

Het plan
Het plan omvat de realisatie van een zonneakker/zonnepark aan de Oosterhesselerweg in Wachtum, nabij de afrit Oosterhesselen/Dalen van de A37. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 10,2 hectare en wordt landschappelijk ingepast.

De ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het zonnepark op deze locatie mogelijk te maken is daarom dit bestemmingsplan opgesteld.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Zonneakker Wachtum kan op afspraak worden ingezien van 21 december 2019 tot en met 31 januari 2020, tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan tevens digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID nummer NL.IMRO.0109.100BP00034-0002 en op de gemeentelijke website www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Zienswijzen
Een ieder kan zijn of haar zienswijze mondeling of schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Postbus 2, 7740 AA te Coevorden.
Degene die mondeling een zienswijze naar voren wil brengen, dient dit uiterlijk een week voor afloop van bovenstaande termijn kenbaar te maken. Hiertoe dient contact opgenomen te worden met het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden voor het maken van een afspraak.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt, kunt u in een later stadium in beroep gaan. De naar voren gebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd. Indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, dan kunt u daarom verzoeken. Dus mocht je willen reageren op de zienswijze dan dit voor 24 januari doen

Coevorden, 20 december 2019

 

Download hiernaast de bijbehorende bestanden om het verhaal duidelijk te maken.

Download “Inzage Bestemmingsplan Zonneakker Wachtum” b_NL.IMRO_.0109.100BP00034-0002_regels.pdf – 136 keer gedownload – 5 MB