Herstructurering Wachtum – bulletin 2

Gesprek met Jan Segers, de uitvoerder van Sallandse Wegenbouw.

De werkzaamheden lopen voorspoedig. De vervanging van de riolering ligt bijna twee weken voor op schema. De herbestrating loopt ‘strak op tijd’. Maar dat heeft wel tot gevolg dat een veel groter deel van het wegdek open ligt dan aanvankelijk de bedoeling was. Daarom worden de rioolwerkzaamheden tijdelijk stil gelegd om de herbestrating beter te laten aansluiten en daarmee zo min mogelijk overlast voor de omwonenden te veroorzaken. Het nieuwe gemaal aan het Oostereind is inmiddels gebouwd. Vrijdag 2 november moet het kruispunt Zuid Esch – Middendorp weer voor
het verkeer toegankelijk zijn.

Inwoners die met de werkzaamheden te maken hebben, zijn op een enkele uitzondering na, vol lof over het meedenken van de aannemer en zijn mensen. Op hun beurt zijn ook de werklieden heel tevreden met het begrip dat voor hun werk wordt opgebracht. Dat leidt er toe dat over en weer oplossingsgericht naar de onvermijdelijke overlast wordt gekeken. Waar nodig worden toegangen tot bedrijven open gehouden zolang dat kan. Als het niet meer kan wordt naar een alternatief gezocht, of worden de werkzaamheden zo gepland dat er zo min mogelijk overlast optreedt. Sommige bewoners moeten hun auto wat verder weg parkeren, maar dat blijkt in de praktijk geen problemen te geven. 

Inmiddels wordt zichtbaar hoe het nieuwe dorpsplein er uit komt te zien en hoe daarbuiten de fietsstroken het wegdek lijken te versmallen. Het ziet er mooi uit en hopelijk leidt het in de toekomst tot een lagere verkeerssnelheid