Herstructurering Wachtum – bulletin 1

Gesprek met Jan Segers, de uitvoerder van Sallandse Wegenbouw.

De werkzaamheden zijn eind augustus begonnen en nu, ongeveer 4 weken later, blijkt dat, dankzij het mooie weer, de aanleg van de nieuwe riolering een week voor ligt op schema. Er is wat onzekerheid over de oude riolering. In principe wordt alles wat oud riool is, onder het wegdek weggehaald. Maar er zijn geen tekeningen over wat er vroeger waar is gelegd. In een ander dorp lag de riolering achter de huizen langs; het is onbekend of dit in Wachtum ooit ook is gebeurd. Als er buizen worden aangetroffen, die niet onder de weg lopen, dan worden deze volgeschuimd om toekomstige verzakkingen te voorkomen.
De herbestrating loopt ‘strak op tijd’. De aanwezige bruine stenen worden hergebruikt. Deze worden in het hele dorp gelegd, maar in een smaller profiel dan voorheen. Voor de fietsstroken worden nieuwe gele stenen gebruikt. Op de vraag of er genoeg bruine stenen zullen zijn om het hele Oostereind, waar nu vooral gelige stenen liggen, hetzelfde aanzicht te geven zegt Jan zuinigjes ‘daar gaan we wel vanuit’.

De kruispunten worden aangegeven door een afwijkend patroon en de kleur van de stenen. Dat lukte niet bij het eerste kruispunt bij de Koematen, omdat de goede kleur stenen niet beschikbaar was. Dit zal in een later stadium in de goede kleur opnieuw worden bestraat. Het volgende rondje bij de Koematen is al wel in de goede rode kleur.

Nu het werk zo voorspoedig loopt zal in week 40 het nieuwe gemaal worden gebouwd. Met het waterschap is afgesproken dat eind 2018 de aansluiting op het riool kan gebeuren.

Inmiddels zijn de werkzaamheden bij het kruispunt Middendorp – Zuid Esch aangeland. Dat betekent dat binnenkort het Dorpsplein vorm gaat krijgen. De grasmatten onder de parkeerplaatsen voor de school zijn verwijderd, maar zullen weer worden teruggeplaatst. De huidige parkeerplaatsen bij het Dorpshuis zullen worden gemarkeerd door een tegel met een blauwe P.
De Drentse keitjes die nu nog op een aantal plaatsen langs de weg liggen worden deels hergebruikt bij het monument en bij het dorpshuis. Op de opmerking dat deze ook bedoeld waren om bermen in een aantal bochten te versterken, is het antwoord: ‘de keitjes vervallen aan de opdrachtgever en het leggen van veldkeitjes is een kostbare zaak’.

Daar ligt dus nog wat werk voor de Projectgroep Verkeer van Dorpsbelangen, die het gesprek over de herstructurering met de gemeente gevoerd heeft.