Fietskeuring Markeschool

Kinderen met een veilige fiets op straat

Je ziet dat het ’s avonds al weer vroeg donker wordt. De fiets is voor veel kinderen het vervoermiddel. Ze gaan met de fiets ’s ochtends naar school, ‘s avonds naar familie, naar vriendjes of naar de sportclub. Kinderen trappen daarbij heel wat kilometertjes weg in het verkeer. In stad en dorp, maar ook daarbuiten op plattelandswegen. Elke week komen er in Nederland zo’n dertig kinderen na school niet thuis, omdat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Per jaar belanden zo’n 5000 kinderen in het ziekenhuis. Nog erger is dat elk jaar zo’n 35 kinderen onder de 15 jaar overlijden aan de gevolgen van een ongeval. Het fietsen op straat kent daarom een aantal risicofactoren. De staat van onderhoud van de fiets is er een van. Belangrijk dat kinderen zich laten zien in het verkeer! Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, op 25 basisscholen in de gemeente Coevorden de fietsen controleert van de groepen 3 t/m 8. En dat zijn er dit jaar zo’n 2500 leerlingen. De ervaring van alledag leert, dat veel kinderen de weg op gaan met fietsen met grote of kleine gebreken. Slechte remmen, geen fietsbel, een te losse ketting, of zelfs een los voorwiel die er bijna uit valt. Slechte of geen verlichting en geen verplichte reflectie, komen we dagelijks tegen. Of afgesleten handvatten aan het uiteinde, die het stuur scherp maken en levensgevaarlijk zijn. En vooral op plattelandswegen is dat de schrik van iedere bestuurder. Want wie mopperde eens niet dat er weer een fietser zonder verlichting voor hem/haar opdoemde. Van 22 september tot eind oktober worden fietsenkeuringen op de basisscholen uitgevoerd. De school De Vlinderhof in Noord Sleen is als eerste aan de beurt en daarna alle andere 24 scholen in de gemeente Coevorden. Alle schoolkinderen krijgen vooraf een ouderbrief mee. Daarin wordt de keuring uitgelegd en staan ook de aandachtspunten waaraan een fiets (wettelijk) moet voldoen. Op de achterzijde van de brief staat een verhaal van een verkeersongeval die ook zomaar eens voor een gezin realiteit kan worden. Tijdens de controle uitgevoerd door VVN vrijwilligers, wordt op een controlekaart genoteerd welke onderdelen wel of niet goed aan de fiets zijn. Ouders weten dan welke reparaties verricht moeten worden. Fiets niet in orde krijgen ze een brochure mee

Een veilige fiets.

Is een fiets helemaal in orde, dan krijgen de kinderen alleen dan de “Deze fiets is OKÉ” sticker. Zeg maar een APK keuringssticker. Alle kinderen van groep 3 t/m 8, krijgen van de VVN afdeling ook een pen met opschrift “Whatsappen in het verkeer LEVENSGEVAARLIJK”. www.coevorden.vvn.nl VVN vind dat met de telefoon in de hand op de fiets naar muziek luisteren, sms-en, of telefoneren, niet kan en levensgevaarlijk is. Je aandacht moet je bij het verkeer houden. De VVN afdeling gemeente Coevorden, wil dit juist onder de aandacht van de kinderen brengen. Voor de kinderen in de groepen 1 en 2, zo’n 750 kinderen, die het minst op een fietsje naar school komen en/of zonder begeleiding niet op straat mogen komen, gaan VVN voorlichters met een fietsje de klas in. Met zo’n fietsje op een tafel, dat al heel wat hilariteit geeft, wordt in een kringgesprek, met BOB of Lotte ( buikspreekpoppen ) van Veilig Verkeer, over de fiets gesproken. En als de vraag wordt gesteld, wie wel eens alleen en ook nog eens in het donker rijdt, komen daar verrassende antwoorden uit. Deze kinderen krijgen daarna een kleurplaat en kleurpotloden.

De fietskeuring voor dit jaar is op 6 oktober om 08:30 op de Markeschool in Wachtum

Met vriendelijke groet,
n.d. VVN afd. gem. Coevorden
Harry Elzer.


fietskeuring-brief-ouders-juli-2015