Dorpsbudget 2021

Beste dorpsbewoners

Begin 2020 heeft onze secretaris weer de subsidie aanvraag voor het dorps- en wijkbudget aangevraagd voor 2020 welke in 2021 besteed gaat worden. De vakjury heeft onze aanvraag positief
beoordeeld.
Het bedrag dat wij ontvangen is afhankelijk van het aantal inwoners: dit jaar 372 x € 20,- = € 7.440,- 

Voorwaarden voor de aanvraag:

  1. De aangevraagde besteding is in lijn met de Dorpsvisie en de daaruit voorkomende Dorpsagenda. De aanvraag komt ten goede aan de leefbaarheid in het dorp. Meerdere inwoners moeten voordeel hebben bij de aanvraag.
  2. Wie komt voor een aanvraag uit het Dorpsbudget in aanmerking:
    – Alle bestaande verenigingen
    – Stichtingen die bijdragen aan de leefbaarheid van Wachtum
    – Individuele initiatieven
  3. Aanvragen dienen uiterlijk eind februari 2021 ingediend zijn bij de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Wachtum.

Het is weer mogelijk om een aanvraag in te dienen tot en met eind februari 2021. In de Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Wachtum zal er gestemd worden over de
toekenning van de aanvraag.

Vereniging Dorpsbelangen Wachtum