Dorpsbudget 2020

Opnieuw heeft de gemeente aan Dorpsbelangen een Dorpsbudget ter beschikking gesteld. Het totale bedrag bedraagt € 7500.
Net als voorgaande jaren stellen we het budget ter beschikking voor aanvragen vanuit het dorp. Secretarissen van verenigingen hebben al een vooraankondiging ontvangen.

De voorwaarden voor een aanvraag zijn:

1. De aanvraag is in lijn met de Dorpsvisie en de daaruit voortkomende agenda
2. In aanmerking komen
  a. Alle bestaande verenigingen
  b. Stichtingen die bijdragen aan de leefbaarheid van Wachtum
  c. Individuele initiatieven die door 2a of 2b worden ondersteund
3. Aanvraag moet zijn ingediend vóór 20 februari 2020.

Het bestuur beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. De Algemene Ledenvergadering maakt de keuze welke voorstellen worden gehonoreerd.

Nog even om misverstand te voorkomen:

Het toe te kennen bedrag is maximaal € 1000 om het budget voor meerdere verenigingen toegankelijk te houden. Mocht er geld overblijven dan wordt door de ALV besloten of voor projecten een hogere bijdrage kan worden geleverd.

Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Alleen leden mogen stemmen.  Lidmaatschap wordt betaald per huisadres, dus is ook per adres één stem mogelijk. Elektronisch stemmen kan reglementair nog niet, maar mogelijk wordt aan de ALV voorgelegd om het reglement te veranderen.

Uw aanvragen zijn welkom op dorpsbelangen@wachtum.nu