Dorpenronde Wachtum met B&W

Donderdag 7 december 2017 om 20:00 uur is de jaarlijkse dorpenronde met de gemeente. Burgemeester en wethouder komen in het dorpshuis om op de hoogte gebracht te worden over het wel en wee in Wachtum. De dorpenronde is een openbare bijeenkomst waar een ieder welkom is

Dorpsbelangen ontvangt de burgemeester en wethouder. Ze brengen hen onder andere op de hoogte van de voortgang van de dorpsvisie. Volgend jaar wordt de riolering en de bestrating in Wachtum vervangen. Hierover wordt van gedachten gewisseld.

Dorpsbelangen kan zich voorstellen dat er bij jullie ook onderwerpen leven die aan de orde moeten komen. Als die er zijn dan kunnen jullie deze via mail doorgeven aan dorpsbelangen@wachtum.nu 

Ze kunnen niet beloven dat alles aan de orde komt, dit zal afhangen van het aantal onderwerpen die wij doorkrijgen.