De scholen zijn weer begonnen

Onderstaand persbericht hebben we van Veilig Verkeer Nederland ontvangen. Hier houden we natuurlijk rekening mee.

   

 

Scholieren gaan weer op weg

In het jaar 2017 waren er onder kinderen 16 doden in het verkeer te betreuren en vele gewonden. Om die reden voert Veilig Verkeer Nederland (VVN) van 1 september tot en met 23 september de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. De actie is niet alleen gericht op scholieren; ook de overige verkeersdeelnemers moeten weer wennen aan de grote groepen scholieren in het verkeer.

Vaardigheid
Na de zomervakantie gaan kinderen voor het eerst na lange tijd weer in grote groepen naar school. Ieder jaar doet zich in september een piek voor in het aantal slachtoffers in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar. Eén op de drie de slachtoffers is op weg van en naar school. Kinderen zijn een kwetsbare groep omdat zij nog niet genoeg vaardigheid bezitten om zich als een ervaren en volleerd deelnemer in het verkeer te verplaatsen.

Schoolroute oefenen
Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over het feit dat de leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan is gestegen van 6 jaar in 1972 naar 8,6 jaar in 2006. Verkeersdeelname is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. VVN roept ouders daarom op om kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Daarbij is het van belang om een veilige route te kiezen en die route vooraf te oefenen met het kind.

Kille cijfers
In Nederland vielen 16 verkeersdoden onder kinderen van 0-14 jaar. Volgens de registratie worden jaarlijks ongeveer 685 kinderen van die leeftijd in een ziekenhuis opgenomen (gemiddeld over 2005-2007). Het werkelijke aantal ziekenhuisopnamen ligt beduidend hoger. Naar schatting registreert de politie rond 40% van de ziekenhuisgewonden onder kinderen, terwijl de gemiddelde registratiegraad voor alle ziekenhuisopnamen rond 55% ligt. Een verklaring hiervoor is dat kinderen naar verhouding vaak in het ziekenhuis worden opgenomen na een fietsongeval en juist fietsongevallen worden slecht geregistreerd. Dit geldt voor 50% van de ziekenhuisslachtoffers onder kinderen.
In 2017 vielen in het verkeer 613 verkeersdoden. Een stijging ten opzicht van voorgaande
jaren.

Over Veilig Verkeer Nederland
Kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers: iedereen heeft het recht veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken. VVN wordt daarbij gesteund door ruim 35.000 leden en donateurs.

Voor meer informatie kunt u op de site terecht Veilig Verkeer Nederland,