Anders wonen in Wachtum

Beste dorpsgenoten,

Wonen in Wachtum is natuurlijk geweldig. Wellicht het beste dat je ooit is overkomen. Maar in de dorpsvisie staan een aantal knelpunten. Om met deze knelpunten aan het werk te gaan, moeten we wel weten wat u van wonen in Wachtum vindt.

Om hier  inzicht in te krijgen, ontvangt u een deze dagen een enveloppe met daarin een toelichting en een vragenlijst over wonen in Wachtum. Wilt u de vragenlijst doorlezen en de vragenlijst invullen en inleveren. Met de antwoorden willen we aan het werk om Wachtum nog leefbaarder en mooier te maken.

Wij rekenen op jullie medewerking.

Natuurlijk kunt u de enquête ook digitaal invullen. Hiervoor willen we ook oud inwoners van Wachtum uitnodigen, alsmede mensen die wel in Wachtum willen wonen, maar nu geen mogelijk zien. Klik hiervoor op onderstaande link.

link woononderzoek

Op de site van de BOKD waar u terecht komt om de enquête in te vullen, staat een datum van 13 december . Dit is niet juist.

Vanzelfsprekend gaan we jullie informeren over de uitkomst.