Afgelast wegens Corona

Beste Leden van Dorpsbelangen,

Vandaag heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd ter voorkoming van een verdere verspreiding van het Corona virus.

Hoewel de Algemene Ledenvergadering waarschijnlijk geen bijeenkomst is van meer dan 100 deelnemers, hebben we ons als bestuur afgevraagd of het wijs is de vergadering op 19 maart te laten doorgaan.

  • Er zijn besmettingshaarden in de nabije omgeving van Wachtum.
  • Een aantal van onze leden valt in de groep kwetsbare personen in geval van een besmetting met Corona

Nut en noodzaak tegen elkaar afwegende concluderen we dat uitstel van de ALV mogelijk gevolgen heeft voor het starten van projecten die mogelijk gefinancierd worden vanuit het Dorpsbudget, maar dat uitstel op zichzelf geen groet problemen geeft.

Het bestuur heeft besloten dat de ALV wordt uitgesteld tot na 1 april. Een nieuwe datum zal worden bepaald zodra er meer duidelijkheid is omtrent de verspreiding van het Corona virus.
Bestuur Dorpsbelangen Wachtum


NL-Doet Dorpshuis 14 Maart 2020

Naar aanleiding van de berichtgeving van het Oranjefonds, heeft het Dorpshuis besloten de geplande NL-Doet activiteiten in het Dorpshuis op 14 maart uit te stellen.

Het Oranje Fonds roept deelnemende organisaties aan NL-doet op hun activiteiten uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt het Fonds het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan. “Met pijn in ons hart geven we dit advies. NL-doet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid”, stelt waarnemend directeur Marc van Hal.
Het Oranje Fonds vraagt alle deelnemers dan ook hun activiteiten op een ander moment wel door te laten gaan. “Want vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in Nederland. En alle activiteiten die dit weekend uitgevoerd zouden worden, zouden een groot verschil maken voor veel mensen.”

Een nieuwe datum voor de activiteiten zal op een later tijdstip via de bekende kanalen gecommuniceerd worden.

Hopende op uw begrip,
Bestuur Dorpshuis Wachtum