7 september opening van het Dorpsplein.

Geachte heer/mevrouw

Het aanzicht van het dorp Wachtum is het afgelopen jaar veranderd. De rioleringswerkzaamheden hebben geleid tot een geheel vernieuwd straatbeeld en een heus dorpsplein bij het dorpshuis. Dat is reden voor een feestje.

De Vereniging Dorpsbelangen e.o. werd ruim 25 jaar geleden opgericht. Ook dat willen we vieren!

Op zaterdag 7 september vinden een aantal gecombineerde activiteiten plaats, waarvan Dorpsbelangen het eerste onderdeel organiseert:

  • Een feestelijke opening van het Dorpsplein door Dorpsbelangen,
  • Een voetbalwedstrijd VV Wachtum (NL) – SV Wachtum (Dld) en
  • Een Open Podium op het sportveld.

Een kleurige flyer is inmiddels huis aan huis verspreid.

Om 14:30 uur vindt op het vernieuwde dorpsplein een feestelijke ontvangst plaats met koffie en gebak van dorpsgenoten, genodigden en andere belangstellenden. Nadat de voorzitter iedereen welkom heeft geheten, wordt een nieuw informatiebord onthuld, dat bij het zitje van het Dorpshuis wordt geplaatst.

Dorpsbelangen heeft een Dorpsvlag ontwikkeld en we hopen dat veel dorpsgenoten deze zullen laten wapperen om het dorp een kleurig aanzien te geven.

Na dit officiële gedeelte verplaatsen de feestelijkheden zich naar het sportveld. Voor de kleinere dorpelingen hebben we voor een clown gezorgd.

We hopen u allen te mogen begroeten.

Bestuur Dorpsbelangen Wachtum e.o.

 

PS: De dorpsvlag hangt in de winkel van Snijders-Jager, waar ook een inschrijvingsregister ligt.

De vlag komt beschikbaar in twee maten 100 x 150 (€ 20) en 225 x 150 (€40) en kan na 1 september bij Geesje worden opgehaald.